Sikrede og usikrede lån

Forskjellen mellom sikrede og usikrede lån er at et sikret lån er tatt opp med sikkerhet direkte i noe, som for eksempel en bolig eller bil. Boliglån og billån er typiske eksempler på sikrede lån. Usikrede lån er lån som ikke er direkte knyttet på samme måte, som for eksempel et forbrukslån uten sikkerhetskrav eller til eksempel studielån. Det er dog viktig å huske på at låntaker likevel er fullt ut ansvarlig for å betale tilbake et usikret lån, selv om ingen eiendeler er direkte knyttet til det.

Nedbetaling

Hvis man tar opp et lån uten sikkerhet, er det viktig å ha en plan for nedbetaling. Det kan nesten være enda viktigere enn med et sikret lån, der banken har vurdert din betalingsevne opp mot boligen eller bilen låntaker har kjøpt. Det er viktig å søke om et realistisk lån som både kan betjenes og der låntaker ikke er for optimistisk med nedbetalingen. Det er viktig å ha råd å leve etter at avdrag og renter er betalt.

Hva kan man bruke lånet til

Det positive med et usikret lån er at det ikke er knyttet til en viss sikkerhet og derfor kan brukes til hva som helst. Med det følger dog også et ansvar. Man kan selvfølgelig bruke usikrede lån til å for eksempel betale en ferie eller annet som ikke er «nødvendig» så lenge man har en plan for nedbetaling. Men man bør vurdere nøye, slik at lånet ikke blir brukt på noe som i utgangspunktet er et unødvendig eller risikabelt kjøp.

Alternativer

Et alternativ til usikrede lån kan være å låne av familie eller bekjente. Det er kanskje noe mange kvier seg for, og et usikret lån fra en bank er kanskje å foretrekke fremfor det. Et annet alternativ er å bruke boligen som sikkerhet hvis man kan det, i form av et rammelån der man kan ta ut penger ved å øke gjelden. Hvis man gjør det så er det veldig viktig at man har oversikt, for dette lånet skal selvfølgelig også betales.

Oppsummering

Som de fleste andre ting så kan usikrede lån være en positiv del av privatøkonomien hvis det blir brukt med måte, og låntaker har kontroll og en plan. Det kan brukes hvis man trenger penger og alternativet er dyrere (som å for eksempel kjøpe reisen til en mye høyere pris senere) eller upraktisk (som å låne av familien). Med et disiplinert bruk av usikrede lån så trenger det ikke å koste så mye. I den forbindelse må man i tillegg til rente, se på gebyrer.