Skandiabankens rente

Skandiabanken, nå Sbanken, ligger på toppen når det gjelder å ha den laveste lånerenten for forbrukslån. Med en effektiv rente på 7,20 %, ligger Sbanken 0,19 % lavere i rente enn andreplassen ved lån av 800 000 kroner med 80 % sikkerhet, og 0,11 % lavere lån enn andreplassen ved lån av 800 000 kroner med 60 % sikkerhet.

Man kan søke om et forbrukslån uten å sette opp eiendeler som sikkerhet for banken. Sbanken har satset tungt på markedsføring av forbrukslån, noe kampanje.no nevnte i 2018.

Lån for unge uten kapital

For unge tilbyr Skandiabanken Topplån. Hvis man er under 36 år, og ikke har nok egenkapital er dette det beste alternativet. Man kan søke om topplån dersom man ikke har 15 prosent egenkapital ved kjøp av bolig.

Topplån fungerer som et boliglån i tillegg til det andre, som skal dekke deler av egenkapitalen når man skal kjøpe bolig. Om man kvalifiserer seg for å ta et topplån, vil man bli informert om dette av saksbehandleren sin når man søker om finansieringsbevis.

Din Banks rente

Din Bank har en av de beste rentene når man skal ta opp et lån på rundt 800 000 kroner. Med en rente på 7,11 % er det et tilbud man ikke ønsker å gå glipp av.

Banken gir boliglån til svært gode betingelser, og renten er som vanlig ekstremt lav. Din Bank har hatt såpass bra rente og priser, at de har vunnet to priser for beste boliglån, i 2007 og i 2011.

Fordeler man har som ung hos Din Bank

Unge under 34 år har spesielt gode betingelser med en effektiv rente på 2,17 %. Hos Din Bank kan man låne inntil 85 % av boligens markedsverdi.

Banken setter ingen krav om at det må være ens første bolig, og de krever heller ikke at man er medlem eller har tilleggsprodukter i banken. Ved søk om lån, vil søknaden vurderes og det blir sendt ut et tilbud. Når man signerer tilbudet, vil pantedokumentene tinglyses, og man får utbetalt lånet.